Haber Girişi: 23.02.2015 - 14:44, Güncelleme: 26.12.2020 - 11:30

Sektörün Sesi'nde SONGÜL ÖZTÜRK’e konuşan Hatip TORGAY ve Murat TORGAY ile Sektörel Açıdan A'dan Z'ye

 

Sektörün Sesi'nde SONGÜL ÖZTÜRK’e konuşan Hatip TORGAY ve Murat TORGAY ile Sektörel Açıdan A'dan Z'ye

Kocaeli’nin önde gelen firmalarının iş sağlığı ve güvenliği işlerini yürüten İMA OSGB kurucuları Hatip TORGAY ve Murat TORGAY ile; SEKTÖREL AÇIDAN A’DAN Z’YE...
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) nedir? OSGB bünyesinde tam zamanlı olmak üzere, en az bir işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli dediğimiz hemşire veya hemşirelik hizmetlerini yapabilecek sağlık personelinden oluşan birimdir.  Bu hizmetleri verebilmek için, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yönetmelikte belirttiği kıstasları da yerine getirilerek, bakanlıktan yetki belgesi alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi birikimimiz ile işverenlerin yasal zorunluluklarını kaliteli hizmet anlayışı ile yerine getiren İma ortak sağlık güvenlik birimi (İMA OSGB) bu anlayış doğrultusunda çözüm ortağı olduğu firmalarıyla güven üretmektedir.  Bundan yola çıkarak tecrübeli genç ve dinamik kadrosuyla İMA OSGB iş kazalarının mümkün olan en aza indirildiği, insan odaklı yapısıyla önlemek ödemekten daha ucuz ve kolaydır prensibiyle iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarmayı hedeflemektedir. 6331 Sayılı Yasa İşverenlere nasıl bir yükümlülük getiriyor? İşçi sağlığı ve iş güvenliği bir işletmenin üretimini arttırdığı gibi sürekli gelişen ve karmaşıklaşan iş hayatında insan yaşamına verilen bir değerinde göstergesidir. İşverenler iş güvenliğine ilave maliyet getirici faktör olarak değil performansın arttığı üretimin güvenli bir şekilde devam ettiği ve verim artışının sağlandığı bir sistem olarak görmeliler. İş güvenliğine yapmış oldukları yatırımlar kısa vadede işlerine olumlu bir şekilde yansıyarak özellikle iş gücü kayıplarının minimum seviyeye indiğini görecekler. İş kazalarındaki azalmaları ve hatta sıfırlandığını gördüklerinde ise iş güvenliğine yapmış oldukları yatırımlardan kat kat daha fazla kazandıklarına şahit olacaklar. Yasal olarak OSGB’lerde hangi işyerleri hangi hizmetleri almak zorundadır? İşyerleri yapmış oldukları faaliyet sınıfına göre bakanlık tarafından tehlike sınıflarına ayrılmıştır.  Bu kodlama sistemine NACE diyoruz. NACE kod sisteminde çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli grupta olanlar ile çalışan sayısı 50 den fazla olan az tehlikeli işyerleri, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren OSGB’lerden hizmet almak zorundadır.   6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın bütün işleri ve işyerlerini kapsıyor. İşyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç gruba ayıran kanun işyerlerinde; İşverenin yükümlülüğünde; İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmetini almayı Risk analizlerinin yapılmasını Acil eylem planlarının oluşturulmasını, riskleri gidermeye yönelik tedbirleri almayı Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yaptırmayı, Çalışanların sağlık ve güvenlik açısından gerekli her türlü eğitimi aldırmayı zorunlu kılmıştır. İMA OSGB bu hizmetlerin ne kadarını verebiliyor? Ülkemizde 06.12.2012 tarihinde çıkarılan 6631 sayılı İş Güvenliği Kanunun çalışana sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler, işverene kazandırdığı haklar ve yüklediği yükümlülükler hakkında bilgilendirmeler yaparak danışmanlık hizmeti sunuyoruz bu bağlamda iş güvenliği uzmanı istihdamı, mevcut durum değerlendirme çalışmaları, risk değerlendirme çalışmaları yapmak, saha denetim ve iyileştirme çalışmaları yapmak, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek, acil durum planı hazırlama ve acil durum eğitimleri, yangın eğitimleri, iş güvenliği eğitimleri, yasal yükümlülük takibi, raporlama, dokümantasyon ve arşivleme hizmetlerini vermeye çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkili kılınmıştır. Yaptığımız tüm bu hizmetlerimizle tüm işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda örnek işyerleri olması konusunda çaba gösteriyoruz.   Eğitim programlarınız nasıl belirlenmekte? Her iş yerinin tehlike sınıf ve derecesine göre eğitim programlarımız yasalar çerçevesinde belirlenmektedir. Kanununun işyerine zorunlu koştuğu iş güvenliği eğitimi işletmenin türüne ve tehlike sınıfına göre aylık ve yıllık olarak periyodik bir şekilde verilmekte. Bunun yanı sıra işyerinin sınıfı ve konumu ne olursa olsun ilk temel eğitim sonrası hem işçi hem de işveren yasal anlamda yönetmeliklerle belirlenmiş tüm hak ve sorumlulukları dahilinde iş güvenliği konusunda duruma tam hakimiyet sağlayabilmektedir.   İşverenlerin yapması gereken başka sorumluluklar da var mı? Risk analizinde belirlenmiş olan eksikliklerin işveren tarafından yerine getirilmesi de gerekmektedir. Yine yasanın getirmiş olduğu zorunluluklardan biri de; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak olan kişiler, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamazlar. Ayrıca her işyerinde mutlaka İlkyardım eğitimi almış personel bulunmalıdır.  Az tehlikeli işyerlerinde her 20 personel için en az bir, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için her on personel için en az bir tane “Temel İlkyardım Eğitimi” almış personel bulunmalıdır.   Söylediğiniz şartları taşıyan işyerleri bir OSGB Şirketi ile anlaşmazsa ne olur? Bunu hiçbir işverene tavsiye etmeyiz. Çünkü cezalar oldukça yüksek. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca idari para cezaları çok yüksek belirlenmiş durumdadır. Bu yükümlülüğe uymayarak iş güvenliği uzmanı görevlendirmemenin idari para cezası 6 bin 167 TL. Ayrıca bu ceza aykırılığın devam ettiği her ay için kesiliyor. Aynı şekilde işyeri hekimi görevlendirmeme halinde de 6 bin 167 TL ayrıca ceza var. Yardımcı sağlık personeli görevlendirmemenin cezası ise 3 bin 083 TL. İşverenlerin bir an önce işinde profesyonel iş sağlığı ve güvenliği personellerini görevlendirmeleri gerekiyor. Bu konuda cezalar gerçekten  oldukça yüksek ve işveren iş güvenliğini almak zorunda.   Sizler de bakanlık tarafından denetleniyor musunuz? OSGB’ler çok daha sıkı denetlenmektedir. İlk önce kendimiz yönetmeliklere uymalıyız ki, işverenleri de uymaları konusunda uyaralım.   Firma sahipleri OSGB seçiminde nelere dikkat etmeliler? İşverenler OSGB seçerken, öncelikle firmanın bakanlıktan yetkili olup olmadığını kontrol etmeliler ve çok iyi araştırmalılar. Yapmış olduğumuz tüm uygulamalar yönetmelikler çerçevesindedir  ve şunu çok iyi bilmelidirler ki; bir iş kazası olması durumunda yasa öncelikle işverenden hesap sormaktadır.   İş sağlığı ve güvenliği ticari rant haline mi getirildi? Piyasada var olan bazı OSGB’ler anlaştıkları işyerlerine hangi ölçüde hizmet veriyorlar öncelikle buna bakmak lazım çünkü iş güvenliği ve işyeri hekimlerinin hizmet verme süreleri çok az dolayısıyla kaliteli hizmeti tam anlamıyla vermek mümkün değil. İş sağlığı ve güvenliği emek isteyen ve sürekli iyileştirmenin yapılması gereken bir sektördür bu bağlamda işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmeti aldıkları OSGB’leri iyice gözden geçirmeli. Tam anlamıyla hizmet vermeyen, uygulamanın yetersiz olduğu kağıt üstünde yapılan işler dolayısıyla düşük fiyat verip işvereni daha çok riske atan iş sağlığı ve güvenliğini ticari rant haline getiren OSGB lerden uzak durmalıdır. İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ               İşyeri hekimliği             İşyeri diğer sağlık personeli             Periyodik sağlık taramaları             Acil müdahale             Sağlık raporları (İşe giriş sağlık raporu             – yüksekte çalışma uygunluk raporu)   İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ               İş Güvenliği uzmanı             Mevcut durum değerlendirme çalışmaları             Risk değerlendirme çalışmaları             Saha denetim ve iyileştirme çalışmaları             Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi             Acil durum planı çalışmaları             Acil durum eğitimleri             Yangın eğitimi İş güvenliği eğitimleri (İSG Kurul Eğitimi, Risk değerlendirme eğitimi, Kaza inceleme ve araştırma eğitimi, Tehlike bilinci eğitimi)Yasal yükümlülük takibiRaporlama, Dökümantasyon ve arşivleme
Kocaeli’nin önde gelen firmalarının iş sağlığı ve güvenliği işlerini yürüten İMA OSGB kurucuları Hatip TORGAY ve Murat TORGAY ile; SEKTÖREL AÇIDAN A’DAN Z’YE...

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) nedir?

OSGB bünyesinde tam zamanlı olmak üzere, en az bir işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli dediğimiz hemşire veya hemşirelik hizmetlerini yapabilecek sağlık personelinden oluşan birimdir.  Bu hizmetleri verebilmek için, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yönetmelikte belirttiği kıstasları da yerine getirilerek, bakanlıktan yetki belgesi alınmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi birikimimiz ile işverenlerin yasal zorunluluklarını kaliteli hizmet anlayışı ile yerine getiren İma ortak sağlık güvenlik birimi (İMA OSGB) bu anlayış doğrultusunda çözüm ortağı olduğu firmalarıyla güven üretmektedir. 

Bundan yola çıkarak tecrübeli genç ve dinamik kadrosuyla İMA OSGB iş kazalarının mümkün olan en aza indirildiği, insan odaklı yapısıyla önlemek ödemekten daha ucuz ve kolaydır prensibiyle iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarmayı hedeflemektedir.

6331 Sayılı Yasa İşverenlere nasıl bir yükümlülük getiriyor?

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bir işletmenin üretimini arttırdığı gibi sürekli gelişen ve karmaşıklaşan iş hayatında insan yaşamına verilen bir değerinde göstergesidir. İşverenler iş güvenliğine ilave maliyet getirici faktör olarak değil performansın arttığı üretimin güvenli bir şekilde devam ettiği ve verim artışının sağlandığı bir sistem olarak görmeliler. İş güvenliğine yapmış oldukları yatırımlar kısa vadede işlerine olumlu bir şekilde yansıyarak özellikle iş gücü kayıplarının minimum seviyeye indiğini görecekler. İş kazalarındaki azalmaları ve hatta sıfırlandığını gördüklerinde ise iş güvenliğine yapmış oldukları yatırımlardan kat kat daha fazla kazandıklarına şahit olacaklar.

Yasal olarak OSGB’lerde hangi işyerleri hangi hizmetleri almak zorundadır?

İşyerleri yapmış oldukları faaliyet sınıfına göre bakanlık tarafından tehlike sınıflarına ayrılmıştır.  Bu kodlama sistemine NACE diyoruz. NACE kod sisteminde çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli grupta olanlar ile çalışan sayısı 50 den fazla olan az tehlikeli işyerleri, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren OSGB’lerden hizmet almak zorundadır.

 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın bütün işleri ve işyerlerini kapsıyor. İşyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç gruba ayıran kanun işyerlerinde;

İşverenin yükümlülüğünde;

İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmetini almayı

Risk analizlerinin yapılmasını

Acil eylem planlarının oluşturulmasını, riskleri gidermeye yönelik tedbirleri almayı

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yaptırmayı,

Çalışanların sağlık ve güvenlik açısından gerekli her türlü eğitimi aldırmayı zorunlu kılmıştır.

İMA OSGB bu hizmetlerin ne kadarını verebiliyor?

Ülkemizde 06.12.2012 tarihinde çıkarılan 6631 sayılı İş Güvenliği Kanunun çalışana sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler, işverene kazandırdığı haklar ve yüklediği yükümlülükler hakkında bilgilendirmeler yaparak danışmanlık hizmeti sunuyoruz bu bağlamda iş güvenliği uzmanı istihdamı, mevcut durum değerlendirme çalışmaları, risk değerlendirme çalışmaları yapmak, saha denetim ve iyileştirme çalışmaları yapmak, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek, acil durum planı hazırlama ve acil durum eğitimleri, yangın eğitimleri, iş güvenliği eğitimleri, yasal yükümlülük takibi, raporlama, dokümantasyon ve arşivleme hizmetlerini vermeye çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkili kılınmıştır.

Yaptığımız tüm bu hizmetlerimizle tüm işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda örnek işyerleri olması konusunda çaba gösteriyoruz.

 

Eğitim programlarınız nasıl belirlenmekte?

Her iş yerinin tehlike sınıf ve derecesine göre eğitim programlarımız yasalar çerçevesinde belirlenmektedir. Kanununun işyerine zorunlu koştuğu iş güvenliği eğitimi işletmenin türüne ve tehlike sınıfına göre aylık ve yıllık olarak periyodik bir şekilde verilmekte. Bunun yanı sıra işyerinin sınıfı ve konumu ne olursa olsun ilk temel eğitim sonrası hem işçi hem de işveren yasal anlamda yönetmeliklerle belirlenmiş tüm hak ve sorumlulukları dahilinde iş güvenliği konusunda duruma tam hakimiyet sağlayabilmektedir.

 

İşverenlerin yapması gereken başka sorumluluklar da var mı?

Risk analizinde belirlenmiş olan eksikliklerin işveren tarafından yerine getirilmesi de gerekmektedir. Yine yasanın getirmiş olduğu zorunluluklardan biri de; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak olan kişiler, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamazlar. Ayrıca her işyerinde mutlaka İlkyardım eğitimi almış personel bulunmalıdır.  Az tehlikeli işyerlerinde her 20 personel için en az bir, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için her on personel için en az bir tane “Temel İlkyardım Eğitimi” almış personel bulunmalıdır.

 

Söylediğiniz şartları taşıyan işyerleri bir OSGB Şirketi ile anlaşmazsa ne olur?

Bunu hiçbir işverene tavsiye etmeyiz. Çünkü cezalar oldukça yüksek. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca idari para cezaları çok yüksek belirlenmiş durumdadır. Bu yükümlülüğe uymayarak iş güvenliği uzmanı görevlendirmemenin idari para cezası 6 bin 167 TL. Ayrıca bu ceza aykırılığın devam ettiği her ay için kesiliyor. Aynı şekilde işyeri hekimi görevlendirmeme halinde de 6 bin 167 TL ayrıca ceza var. Yardımcı sağlık personeli görevlendirmemenin cezası ise 3 bin 083 TL. İşverenlerin bir an önce işinde profesyonel iş sağlığı ve güvenliği personellerini görevlendirmeleri gerekiyor. Bu konuda cezalar gerçekten  oldukça yüksek ve işveren iş güvenliğini almak zorunda.

 

Sizler de bakanlık tarafından denetleniyor musunuz?

OSGB’ler çok daha sıkı denetlenmektedir. İlk önce kendimiz yönetmeliklere uymalıyız ki, işverenleri de uymaları konusunda uyaralım.

 

Firma sahipleri OSGB seçiminde nelere dikkat etmeliler?

İşverenler OSGB seçerken, öncelikle firmanın bakanlıktan yetkili olup olmadığını kontrol etmeliler ve çok iyi araştırmalılar. Yapmış olduğumuz tüm uygulamalar yönetmelikler çerçevesindedir  ve şunu çok iyi bilmelidirler ki; bir iş kazası olması durumunda yasa öncelikle işverenden hesap sormaktadır.

 

İş sağlığı ve güvenliği ticari rant haline mi getirildi?

Piyasada var olan bazı OSGB’ler anlaştıkları işyerlerine hangi ölçüde hizmet veriyorlar öncelikle buna bakmak lazım çünkü iş güvenliği ve işyeri hekimlerinin hizmet verme süreleri çok az dolayısıyla kaliteli hizmeti tam anlamıyla vermek mümkün değil. İş sağlığı ve güvenliği emek isteyen ve sürekli iyileştirmenin yapılması gereken bir sektördür bu bağlamda işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmeti aldıkları OSGB’leri iyice gözden geçirmeli. Tam anlamıyla hizmet vermeyen, uygulamanın yetersiz olduğu kağıt üstünde yapılan işler dolayısıyla düşük fiyat verip işvereni daha çok riske atan iş sağlığı ve güvenliğini ticari rant haline getiren OSGB lerden uzak durmalıdır.

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ

 

            İşyeri hekimliği

            İşyeri diğer sağlık personeli

            Periyodik sağlık taramaları

            Acil müdahale

            Sağlık raporları (İşe giriş sağlık raporu

            – yüksekte çalışma uygunluk raporu)

 

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

 

            İş Güvenliği uzmanı

            Mevcut durum değerlendirme çalışmaları

            Risk değerlendirme çalışmaları

            Saha denetim ve iyileştirme çalışmaları

            Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

            Acil durum planı çalışmaları

            Acil durum eğitimleri

            Yangın eğitimi

İş güvenliği eğitimleri (İSG Kurul Eğitimi, Risk değerlendirme eğitimi, Kaza inceleme ve araştırma eğitimi, Tehlike bilinci eğitimi)Yasal yükümlülük takibiRaporlama, Dökümantasyon ve arşivleme

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve hedefgazetesi.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.