Fakir Yılmaz
Köşe Yazarı
Fakir Yılmaz
 

UNUTULAN HAVAALANI RAPORU..

Bugün ben yazmayacağım, 9 yıl önce yazılmış ve tarafımızca yayınlanmış bir raporu yeniden yayınlayacağım. Hem de birçok sorunun gibi oda unutulmuşken... İşte 'Beni unutma' diyen o rapor.. NEDEN ARDAHAN HAVA ALANI? Konu: Hava Alanı İhtiyacı Tarihten günümüze bölgelerin gelişmişlik düzeyleri, coğrafi konumlarına ve buna bağlı olarak o bölgeden geçen ulaşım yolları ve türüne göre belirlenmiştir. Liman kentleri ile bunlara ulaşım sağlayan kara ve demir yolları üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin gelişmesinde, üzerinde bulundukları yollar başlıca etken durumundadır. Örneğin İstanbul'un liman kenti olarak önemli bir konumda olmasının yanı sıra, Anadolu'ya bağlanan kara, demir ve havayolları varlığıyla da bu önemi çok daha artmaktadır. Esasen kara ve demir yolu oluşumunu, konumu ve liman varlığı belirlemektedir. Gelişmiş birçok yerleşim biriminde aynı durum rahatlıkla görülebilmektedir. 1990 öncesi henüz dağılmayan Sovyetler Birliği döneminde Ülkemizin adeta kör noktasını oluşturan bu ülkeye bitişik sınır kentlerimiz, sırf konumları nedeniyle yeterince gelişememiş, dolayısıyla kendi ihtiyacı olan ulaşım ağı yatırımlarından yeterli miktarda yararlanamamıştır. O dönemde Ülkemizin doğusunda, en kör ve sapa noktasında bulunan İlimiz, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, doğu ve batının tam ortasında adeta merkez konumunda kalmıştır. Avrupa'nın ve dolayısıyla Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı konumuna ilaveten, aynı zamanda Karadeniz Bölgesiyle Doğu Anadolu Bölgesinin geçiş noktasını da oluşturmaktadır. Ülkemizin Kafkasya ülkeleriyle çeşitli alanlarda her geçen gün artan münasebetlerine paralel olarak, ülkemizi ilimiz üzerinden Kafkasya'ya bağlayan kara ve demiryolu inşaatları da hızla yapılmakta, bu anlamda yıllarca yatırım alamamış ilimize, Kars-Tiflis Demiryolu, Şavşat-Ardahan Sahara Tüneli, Ardahan-Posof Ulgar Tüneli ve bunlarla birlikte bölünmüş yol yapımı çalışmaları gibi büyük projeler hızla uygulanmaktadır. Konum itibarı ile kuzey ve doğusunda Gürcistan ve Ermenistan, kuzey batısında Artvin, Batısında Erzurum ve güney doğusunda da Kars illeri yer almaktadır. Erzurum'a bağlı Şenkaya, Oltu ve Olur İlçeleriyle, Artvin'e bağlı Şavşat ve Ardanuç ilçeleri, bağlı oldukları illerden ise Ardahan'a daha yakın konumda yer almaktadırlar. Bu yüzden buralarla sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler oldukça yoğundur. Yerleşim Yeri Mesafe(km) Artvin- Trabzon 234 Artvin- Yusufeli 73 Artvin- Şavşat 72 Ardahan- Şavşat 49 Ardahan- Yusufeli 159 Ardahan- Artvin 120 Ardahan- Şenkaya 90 Erzurum - Şenkaya 169 Ardahan-Oltu 112 Erzurum- Oltu 118 Ardahan -Olur 122 Erzurum- Olur 174 Komşu ülke Gürcistan'a açılan Posof Türkgözü ve Çıldır Aktaş olmak üzere iki sınır kapısı bulunmakta, bunlardan Posof Türkgözü sınır kapısı Gürcistan'ın Ahıska vilayetine, Çıldır Aktaş sınır kapısı ise Ahılkelek vilayetine bağlanmaktadır. Sınır Kapısı Yerleşim Yeri Mesafe(km) Yerleşim Yeri Mesafe(km) Posof Türkgözü Ahıska 34,2 Ahıska- Tiflis 208 Çıldır Aktaş Ahılkelek 40 Ahılkelek- Tiflis 164 Hopa Sarp Batum 19,1 Batum-Tiflis 370 Posof Türkgözü sınır kapısıyla Tiflis arasındaki mesafe (242 km.) ve Çıldır Aktaş sınır kapısıyla Tiflis arasındaki mesafe (204 km.) tabloda da görüldüğü gibi Ülkemizi Kafkasya'ya bağlayan diğer kara sınır kapılarındaki mesafelerden daha kısadır. Bu durum Ardahan için ciddi bir avantaj oluşturmaktadır. 2013 yılı itibariyle 106.643 kişilik yerleşik nüfusa sahip olan Ardahan'ın, 497.874 kayıtlı nüfusu da büyük batı illerinde yaşamaktadır. Çeşitli nedenlerle Ardahan dışında yaşayan yöre insanının büyük bir bölümü yöreyle bağlantılarını devam ettirerek düzenli olarak gidip gelmektedirler. Yine başka bir il nüfusuna kayıtlı olup Ardahan'da ikamet eden 13.756 kişi iş ve eğitim amaçlı olarak ilde yaşamaktadır. Özellikle yaz aylarında gelen ziyaretçilerle ek olarak bölgede yapılan çeşitli festival ve şenliklerle il nüfusu bu mevsimde yükseliş göstermektedir. Yapımına 2010 yılında başlanan Ardahan Organize Sanayi Bölgesi 2012 yılı sonu itibarı ile tamamlanmış ve 12 girişimciye yer tahsisi yapılarak üst yapı çalışmalarına başlanmıştır. Kalkınmada öncelikli iller kapsamında 6. Bölgede bulunması, yatırımcılar açısından cazip bir konum oluşturmaktadır. Bununla birlikte Ardahan, Türkiye 2023 Turizm Strateji Planında Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Kars ile birlikte kış turizmi gelişim koridoruna dahil edilmiştir. 26.07.2010 tarihinde turizm alanı olarak ilan edilen Yalnızçam Uğurludağ Kış Sporları ve Yayla Turizm Merkezinde, 2013 yılında telesky, telesiyej, yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının yanı sıra, İl Özel İdaresince 75 yataklı otel inşaatına da başlanmıştır. Bölgedeki turizmi yaz ve kış aylarında ciddi anlamda canlandıracak olan turizm bölgesindeki inşaatların 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. İlimiz özellikle büyük baş hayvancılık alanında da ülke çapında ön sıralardadır. Büyükbaş hayvan üretiminin %4-5 lik kısmı Ardahan'da gerçekleşmektedir. Ciddi mera varlığına sahip olan ilimiz, doğal et ve süt ürünleri konusunda büyüme sürecine girmiştir. Doğasının zengin bitki örtüsü, flora ve kendine özgü endemik bitki çeşitliliği arıcılık sektörüne de olumlu etki yaparak yüksek kaliteli bal üretimini desteklemektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan , Tanap ve Şahdeniz petrol ve doğalgaz iletim hatları gibi büyük uluslararası enerji hatları Ardahan üzerinden Anadolu'ya giriş yapmasıyla ilimiz enerji koridoru haline gelmiş, bu durum stratejik anlamda bölgeyi önemli kılmıştır. İl sınırları içinden doğup, Gürcistan'ın Başkentini ikiye bölerek Azerbaycan'dan Hazar Denizine dökülen Kür (Kura) Nehri, aktığı yatak boyunca bir kültür birliği oluşturmasıyla birlikte, üzerinde yapılacak ve yapılmakta olan baraj ve enerji santrallarıyla da yoğun bir çalışma alanı halindedir. 2009 yılında eğitim-öğretime başlayan Ardahan Üniversitesi günümüzün modern ve teknolojik üniversite yapısına kavuşmak amacıyla fiziki ve akademik yapılanmasını hızla devam ettirmekte olup 2009 yılında 1087 öğrenci ve 155 akademik ve idari personelle eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Üniversitemiz her geçen yıl artan kapasitesiyle 2013 yılı için 5200 öğrenci (154 yabancı uyruklu öğrenci) hedeflemekte olup birçoğu diğer illerden gelen toplam 360 akademik ve idari personelle gelişimine devam etmektedir. Ayrıca 2009 yılında kurulan Kafkasya Üniversiteler Birliğine üniversitemiz ve ilimiz merkez seçilmiş olup Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, KKTC gibi farklı ülkelerden katılımlarla düzenli olarak şehrimizde çeşitli uluslararası sempozyum ve seminerler düzenlenmektedir. Kısaca ve özetle sayılan özellik ve potansiyeliyle gelişmekte olan ilimizin ulaşım sorunları, karayolları ve tünel inşaatları tamamlandıktan sonra ortadan kalkacak, planlama aşamasındaki Ardahan-Kars demiryoluyla da Kars-Tiflis Demiryoluna bağlanma şansı elde edecektir. Böylelikle kara ve demiryolu ulaşımı sorunsuz hale gelmektedir. Ardahan'a hava yolu ulaşımı ise, 100 km. uzaklıktaki Kars Havaalanı üzerinden sağlanmaktadır. Bu durum hem mesafe hem de kış aylarında yaşanan ulaşım güçlüğüyle birlikte, Ardahan'ı Kars'a bağlı kılarak tercih edilmeme sorunu oluşturmaktadır. Bilindiği gibi yolcu taşımacılığında son yıllarda hava yolları, güvenliği, çabukluğu , rahatlığı ve konforu nedeniyle en çok tercih edilen ulaşım türü halindedir. Havaalanı varlığı yörenin yatırım, turizm, sanayi, nitelikli personel varlığı ve diğer hareketler konusunda da belirleyici unsurları arasındadır. Turizm, sanayi, eğitim, tarım, dış ticaret konularında yukarıda belirtilen yönleriyle ön plana çıkan Ardahan'ın, rahatlıkla ulaşılabilir bir konuma gelebilmesi ve gelişen sektörlerin bu anlamdaki engellerinin ortadan kaldırılması için, Ardahan'a komşu Artvin ve ilçeleri ile Erzurum'un Oltu, Şenkaya ve Olur gibi yerleşim yerlerine de hizmet edecek, ayrıca gerektiğinde Gürcistan Ahıska ve Ahılkelek bölgelerinin de rahatlıkla kullanabilecekleri Ardahan merkezinde bir Havaalanına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Yazıda gösterilen mesafe cetvelleri incelendiğinde durumun gerçekliği ve gerekliliği bir kez daha görülecektir. Bu anlamda Ulaştırma Bakanlığı ve İl Özel İdaresince 1997 yılında bir çalışma yapılarak yer tespiti tamamlanmış, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt , Edegül, Kazlıköy köyleri ve Halilefendi mahallesi bölgelerinde toplam 1200 hektar' lık alan belirlenerek kamulaştırma planları hazırlanmıştır. Arz ederim. 01.07.2013 Mete ÖZDEMİR/Ardahan eski İl Özel İdare Genel Sekreteri
Ekleme Tarihi: 22 Ekim 2021 - Cuma

UNUTULAN HAVAALANI RAPORU..

Bugün ben yazmayacağım, 9 yıl önce yazılmış ve tarafımızca yayınlanmış bir raporu yeniden yayınlayacağım. Hem de birçok sorunun gibi oda unutulmuşken...

İşte 'Beni unutma' diyen o rapor..

NEDEN ARDAHAN HAVA ALANI?

Konu: Hava Alanı İhtiyacı

Tarihten günümüze bölgelerin gelişmişlik düzeyleri, coğrafi konumlarına ve buna bağlı olarak o bölgeden geçen ulaşım yolları ve türüne göre belirlenmiştir. Liman kentleri ile bunlara ulaşım sağlayan kara ve demir yolları üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin gelişmesinde, üzerinde bulundukları yollar başlıca etken durumundadır.

Örneğin İstanbul'un liman kenti olarak önemli bir konumda olmasının yanı sıra, Anadolu'ya bağlanan kara, demir ve havayolları varlığıyla da bu önemi çok daha artmaktadır.

Esasen kara ve demir yolu oluşumunu, konumu ve liman varlığı belirlemektedir. Gelişmiş birçok yerleşim biriminde aynı durum rahatlıkla görülebilmektedir.

1990 öncesi henüz dağılmayan Sovyetler Birliği döneminde Ülkemizin adeta kör noktasını oluşturan bu ülkeye bitişik sınır kentlerimiz, sırf konumları nedeniyle yeterince gelişememiş, dolayısıyla kendi ihtiyacı olan ulaşım ağı yatırımlarından yeterli miktarda yararlanamamıştır.

O dönemde Ülkemizin doğusunda, en kör ve sapa noktasında bulunan İlimiz, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, doğu ve batının tam ortasında adeta merkez konumunda kalmıştır. Avrupa'nın ve dolayısıyla Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı konumuna ilaveten, aynı zamanda Karadeniz Bölgesiyle Doğu Anadolu Bölgesinin geçiş noktasını da oluşturmaktadır.

Ülkemizin Kafkasya ülkeleriyle çeşitli alanlarda her geçen gün artan münasebetlerine paralel olarak, ülkemizi ilimiz üzerinden Kafkasya'ya bağlayan kara ve demiryolu inşaatları da hızla yapılmakta, bu anlamda yıllarca yatırım alamamış ilimize, Kars-Tiflis Demiryolu, Şavşat-Ardahan Sahara Tüneli, Ardahan-Posof Ulgar Tüneli ve bunlarla birlikte bölünmüş yol yapımı çalışmaları gibi büyük projeler hızla uygulanmaktadır. Konum itibarı ile kuzey ve doğusunda Gürcistan ve Ermenistan, kuzey batısında Artvin, Batısında Erzurum ve güney doğusunda da Kars illeri yer almaktadır. Erzurum'a bağlı Şenkaya, Oltu ve Olur İlçeleriyle, Artvin'e bağlı Şavşat ve Ardanuç ilçeleri, bağlı oldukları illerden ise Ardahan'a daha yakın konumda yer almaktadırlar. Bu yüzden buralarla sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler oldukça yoğundur.

Yerleşim Yeri Mesafe(km)

Artvin- Trabzon 234

Artvin- Yusufeli 73

Artvin- Şavşat 72

Ardahan- Şavşat 49

Ardahan- Yusufeli 159

Ardahan- Artvin 120

Ardahan- Şenkaya 90

Erzurum - Şenkaya 169

Ardahan-Oltu 112

Erzurum- Oltu 118

Ardahan -Olur 122

Erzurum- Olur 174

Komşu ülke Gürcistan'a açılan Posof Türkgözü ve Çıldır Aktaş olmak üzere iki sınır kapısı bulunmakta, bunlardan Posof Türkgözü sınır kapısı Gürcistan'ın Ahıska vilayetine, Çıldır Aktaş sınır kapısı ise Ahılkelek vilayetine bağlanmaktadır.

Sınır Kapısı Yerleşim Yeri Mesafe(km) Yerleşim Yeri Mesafe(km)

Posof Türkgözü Ahıska 34,2 Ahıska- Tiflis 208

Çıldır Aktaş Ahılkelek 40 Ahılkelek- Tiflis 164

Hopa Sarp Batum 19,1 Batum-Tiflis 370

Posof Türkgözü sınır kapısıyla Tiflis arasındaki mesafe (242 km.) ve Çıldır Aktaş sınır kapısıyla Tiflis arasındaki mesafe (204 km.) tabloda da görüldüğü gibi Ülkemizi Kafkasya'ya bağlayan diğer kara sınır kapılarındaki mesafelerden daha kısadır. Bu durum Ardahan için ciddi bir avantaj oluşturmaktadır.

2013 yılı itibariyle 106.643 kişilik yerleşik nüfusa sahip olan Ardahan'ın, 497.874 kayıtlı nüfusu da büyük batı illerinde yaşamaktadır.

Çeşitli nedenlerle Ardahan dışında yaşayan yöre insanının büyük bir bölümü yöreyle bağlantılarını devam ettirerek düzenli olarak gidip gelmektedirler.

Yine başka bir il nüfusuna kayıtlı olup Ardahan'da ikamet eden 13.756 kişi iş ve eğitim amaçlı olarak ilde yaşamaktadır. Özellikle yaz aylarında gelen ziyaretçilerle ek olarak bölgede yapılan çeşitli festival ve şenliklerle il nüfusu bu mevsimde yükseliş göstermektedir.

Yapımına 2010 yılında başlanan Ardahan Organize Sanayi Bölgesi 2012 yılı sonu itibarı ile tamamlanmış ve 12 girişimciye yer tahsisi yapılarak üst yapı çalışmalarına başlanmıştır.

Kalkınmada öncelikli iller kapsamında 6. Bölgede bulunması, yatırımcılar açısından cazip bir konum oluşturmaktadır. Bununla birlikte Ardahan, Türkiye 2023 Turizm Strateji Planında Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Kars ile birlikte kış turizmi gelişim koridoruna dahil edilmiştir.

26.07.2010 tarihinde turizm alanı olarak ilan edilen Yalnızçam Uğurludağ Kış Sporları ve Yayla Turizm Merkezinde, 2013 yılında telesky, telesiyej, yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının yanı sıra, İl Özel İdaresince 75 yataklı otel inşaatına da başlanmıştır.

Bölgedeki turizmi yaz ve kış aylarında ciddi anlamda canlandıracak olan turizm bölgesindeki inşaatların 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. İlimiz özellikle büyük baş hayvancılık alanında da ülke çapında ön sıralardadır. Büyükbaş hayvan üretiminin %4-5 lik kısmı Ardahan'da gerçekleşmektedir.

Ciddi mera varlığına sahip olan ilimiz, doğal et ve süt ürünleri konusunda büyüme sürecine girmiştir. Doğasının zengin bitki örtüsü, flora ve kendine özgü endemik bitki çeşitliliği arıcılık sektörüne de olumlu etki yaparak yüksek kaliteli bal üretimini desteklemektedir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan , Tanap ve Şahdeniz petrol ve doğalgaz iletim hatları gibi büyük uluslararası enerji hatları Ardahan üzerinden Anadolu'ya giriş yapmasıyla ilimiz enerji koridoru haline gelmiş, bu durum stratejik anlamda bölgeyi önemli kılmıştır.

İl sınırları içinden doğup, Gürcistan'ın Başkentini ikiye bölerek Azerbaycan'dan Hazar Denizine dökülen Kür (Kura) Nehri, aktığı yatak boyunca bir kültür birliği oluşturmasıyla birlikte, üzerinde yapılacak ve yapılmakta olan baraj ve enerji santrallarıyla da yoğun bir çalışma alanı halindedir.

2009 yılında eğitim-öğretime başlayan Ardahan Üniversitesi günümüzün modern ve teknolojik üniversite yapısına kavuşmak amacıyla fiziki ve akademik yapılanmasını hızla devam ettirmekte olup 2009 yılında 1087 öğrenci ve 155 akademik ve idari personelle eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Üniversitemiz her geçen yıl artan kapasitesiyle 2013 yılı için 5200 öğrenci (154 yabancı uyruklu öğrenci) hedeflemekte olup birçoğu diğer illerden gelen toplam 360 akademik ve idari personelle gelişimine devam etmektedir.

Ayrıca 2009 yılında kurulan Kafkasya Üniversiteler Birliğine üniversitemiz ve ilimiz merkez seçilmiş olup Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, KKTC gibi farklı ülkelerden katılımlarla düzenli olarak şehrimizde çeşitli uluslararası sempozyum ve seminerler düzenlenmektedir.

Kısaca ve özetle sayılan özellik ve potansiyeliyle gelişmekte olan ilimizin ulaşım sorunları, karayolları ve tünel inşaatları tamamlandıktan sonra ortadan kalkacak, planlama aşamasındaki Ardahan-Kars demiryoluyla da Kars-Tiflis Demiryoluna bağlanma şansı elde edecektir.

Böylelikle kara ve demiryolu ulaşımı sorunsuz hale gelmektedir. Ardahan'a hava yolu ulaşımı ise, 100 km. uzaklıktaki Kars Havaalanı üzerinden sağlanmaktadır. Bu durum hem mesafe hem de kış aylarında yaşanan ulaşım güçlüğüyle birlikte, Ardahan'ı Kars'a bağlı kılarak tercih edilmeme sorunu oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi yolcu taşımacılığında son yıllarda hava yolları, güvenliği, çabukluğu , rahatlığı ve konforu nedeniyle en çok tercih edilen ulaşım türü halindedir. Havaalanı varlığı yörenin yatırım, turizm, sanayi, nitelikli personel varlığı ve diğer hareketler konusunda da belirleyici unsurları arasındadır. Turizm, sanayi, eğitim, tarım, dış ticaret konularında yukarıda belirtilen yönleriyle ön plana çıkan Ardahan'ın, rahatlıkla ulaşılabilir bir konuma gelebilmesi ve gelişen sektörlerin bu anlamdaki engellerinin ortadan kaldırılması için, Ardahan'a komşu Artvin ve ilçeleri ile Erzurum'un Oltu, Şenkaya ve Olur gibi yerleşim yerlerine de hizmet edecek, ayrıca gerektiğinde Gürcistan Ahıska ve Ahılkelek bölgelerinin de rahatlıkla kullanabilecekleri Ardahan merkezinde bir Havaalanına acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Yazıda gösterilen mesafe cetvelleri incelendiğinde durumun gerçekliği ve gerekliliği bir kez daha görülecektir.

Bu anlamda Ulaştırma Bakanlığı ve İl Özel İdaresince 1997 yılında bir çalışma yapılarak yer tespiti tamamlanmış, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt , Edegül, Kazlıköy köyleri ve Halilefendi mahallesi bölgelerinde toplam 1200 hektar' lık alan belirlenerek kamulaştırma planları hazırlanmıştır.

Arz ederim. 01.07.2013

Mete ÖZDEMİR/Ardahan eski İl Özel İdare Genel Sekreteri

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve hedefgazetesi.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.