Park ınn

GOSB Teknopark’tan 7’den 70’e Aile Şirketlerini Bir Araya Getiren Çalıştay

Gebze 30.06.2024 - 10:15, Güncelleme: 01.07.2024 - 00:33
 

GOSB Teknopark’tan 7’den 70’e Aile Şirketlerini Bir Araya Getiren Çalıştay

GOSB Teknopark, çalıştaylar serisinin 5’incisinde “Köklerden Zirveye: Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetimle Büyüme ve Başarı” Çalıştayını gerçekleştirdi.

Kocaeli, İstanbul ve Bölge illerden aile şirketlerinin, firma yetkililerinin, sektör temsilcilerinin ve basın mensubunun katılım sağladığı Köklerden Zirveye: Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetimle Büyüme ve Başarı Çalıştayında, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Önemi, Aile Şirketlerinin Kuruluş Misyonları, Kurumsal Yönetim Teorileri masaya yatırılarak, katılımcılar arasında fikir alışverişi yapılması sağlandı. Aile şirketleri, dünya ve Türkiye ekonomisine yön veren en önemli aktörlerden biri olarak, başta iş dünyası olmak üzere, yatırımcıların, hükümetlerin, akademisyenlerin kısacası toplumun tüm paydaşlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. GOSB Teknopark aile şirketlerinin kurumsallaşması adına gerçekleştirdiği çalıştay ile şirketlerin nesilden nesile aktarılması noktasında izlenmesi gereken yolları paydaşlarıyla ele alarak rapor haline getirecek. “Aile şirketlerinin atacağı en önemli adım: Kurumsallaşma” Türkiye ekonomisi içerisinde milli gelirin yaklaşık yüzde 90’ının aile şirketleri tarafından üretildiğinin altını çizen GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “Şu an aramızda en büyük üyemiz 84 yaşında, en küçük üyemiz 7 yaşında. 7 yaşındaki bir aile üyesi ve 84 yaşında bir aile üyesinin katıldığı çalıştaydan bahsediyoruz. Aslında herkes gelecekle ilgili şirketin böyle bir tehlike içerisinde olduğunun farkında ve bu tehlikeye bir çözüm bulmak için buradalar. Türkiye ekonomisi içerisinde milli gelirin yaklaşık yüzde 90’ını üreten aile şirketleri, yakın ve orta vadede uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda yapılandırıldığında ve nesiller arası geçişler doğru ve başarılı bir biçimde yönetildiğinde, ülkemiz ekonomisinin geleceği için önemli fırsatlar sunuyor. Aile şirketlerinin nesilden nesile aktarımının sağlanabilmesi, firmanın aynı güçle yoluna devam edebilmesi ve kârlılığının artış gösterebilmesi için atılacak en önemli adımlardan birinin kurumsallaşma olduğu kabul edilmektedir. Kurumsallaşma bir şirkette yöneticilerin kişisel tercihlerine bağlı olmadan, işlerin yürümesini ve daha da önemlisi şirketin sağlıklı büyümesini sağlayan yapı ve süreçlerin oluşturulmasıdır. Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırılmalarda görüldüğü üzere, kurucu aile şirketi üyelerinden üçüncü ve sonraki nesillere geçmiş olan şirket sayısı çok düşüktür, o bakımdan hem şirketin kurumsallaşabilmesi hem de sürdürülebilir başarının yakalanabilmesi için kurucu aile üyelerinin şirketin yönetimini alt kuşağa ve profesyonellere zamanında devretmesi önem arz etmektedir. 7’den 84’e aile üyelerinin bulunduğu bu çalıştayın öncelikle bölgemiz ardından tüm ülkemiz için etkili ve verimli sonuçlar üreteceğine inanıyorum” dedi. “Aile işletmeleri ekonominin dinamosu konumunda” GOSB Teknopark’ın çalıştaylar serisine istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirten Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin, “Aile işletmeleri ekonominin dinamosu konumunda çünkü büyük çoğunluğu KOBİ’lerden oluşuyor. Hem dünyada hem de Türkiye’de yüzde 90’nın üzerinde aile şirketi bulunuyor. Şirketlerin sürdürülebilirliği, gelecek kuşaklara aktarılması, planlı bir şekilde büyümeleri son derece önemli. Bu çalıştayımızın da aile şirketleri bağlamında bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Aile işletmelerinin kurumsallaşmasıyla ilgili olarak spesifik anlamda alt başlıklarla ilgili bundan sonra da çok güzel çalıştayların yapılacağını düşünüyorum. Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği açısından en riskli eşiklerden biri yönetimin kuşaklar arasında geçişidir. Ülkemizde bir aile şirketinin ömrünün ortalama 25-30 yıl arasında değiştiği düşünülürse doğru planlanmayan bir yönetim devrinin şirketin sürdürülebilirliği için hayati bir risk olduğu söylenebilir. Yetki devrinin şirketi ileriye taşıyacak bir biçimde gerçekleşmesi, zamana yayılarak yapılacak bir halefiyet planlaması, şirket ile aile ilişkilerini düzenleyen yazılı hale gelmiş kurallar, şirketin kurumsallaşma aşamalarını önemli ölçüde tamamlamış olması gibi birçok faktöre bağlıdır. Yönetimi devir alacak kuşağın organizasyon tarafından benimsenmesi, sahiplenilmesi, kendilerini başarıları ile organizasyona kabul ettirmelerinin yanında, yönetimi devreden neslin yönetimi devretmeye psikolojik olarak da hazır olması, yeni yönetime tam desteği ile mümkündür” açıklamasını yaptı.
GOSB Teknopark, çalıştaylar serisinin 5’incisinde “Köklerden Zirveye: Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetimle Büyüme ve Başarı” Çalıştayını gerçekleştirdi.

Kocaeli, İstanbul ve Bölge illerden aile şirketlerinin, firma yetkililerinin, sektör temsilcilerinin ve basın
mensubunun katılım sağladığı Köklerden Zirveye: Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetimle Büyüme ve
Başarı Çalıştayında, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Önemi, Aile Şirketlerinin Kuruluş Misyonları,
Kurumsal Yönetim Teorileri masaya yatırılarak, katılımcılar arasında fikir alışverişi yapılması sağlandı.
Aile şirketleri, dünya ve Türkiye ekonomisine yön veren en önemli aktörlerden biri olarak, başta iş
dünyası olmak üzere, yatırımcıların, hükümetlerin, akademisyenlerin kısacası toplumun tüm
paydaşlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. GOSB Teknopark aile şirketlerinin kurumsallaşması
adına gerçekleştirdiği çalıştay ile şirketlerin nesilden nesile aktarılması noktasında izlenmesi gereken
yolları paydaşlarıyla ele alarak rapor haline getirecek.
“Aile şirketlerinin atacağı en önemli adım: Kurumsallaşma”
Türkiye ekonomisi içerisinde milli gelirin yaklaşık yüzde 90’ının aile şirketleri tarafından üretildiğinin
altını çizen GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “Şu an aramızda en büyük
üyemiz 84 yaşında, en küçük üyemiz 7 yaşında. 7 yaşındaki bir aile üyesi ve 84 yaşında bir aile
üyesinin katıldığı çalıştaydan bahsediyoruz. Aslında herkes gelecekle ilgili şirketin böyle bir tehlike
içerisinde olduğunun farkında ve bu tehlikeye bir çözüm bulmak için buradalar. Türkiye ekonomisi
içerisinde milli gelirin yaklaşık yüzde 90’ını üreten aile şirketleri, yakın ve orta vadede uluslararası en
iyi uygulamalar doğrultusunda yapılandırıldığında ve nesiller arası geçişler doğru ve başarılı bir
biçimde yönetildiğinde, ülkemiz ekonomisinin geleceği için önemli fırsatlar sunuyor. Aile şirketlerinin
nesilden nesile aktarımının sağlanabilmesi, firmanın aynı güçle yoluna devam edebilmesi ve
kârlılığının artış gösterebilmesi için atılacak en önemli adımlardan birinin kurumsallaşma olduğu kabul
edilmektedir. Kurumsallaşma bir şirkette yöneticilerin kişisel tercihlerine bağlı olmadan, işlerin
yürümesini ve daha da önemlisi şirketin sağlıklı büyümesini sağlayan yapı ve süreçlerin
oluşturulmasıdır. Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının
sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırılmalarda görüldüğü üzere,
kurucu aile şirketi üyelerinden üçüncü ve sonraki nesillere geçmiş olan şirket sayısı çok düşüktür, o
bakımdan hem şirketin kurumsallaşabilmesi hem de sürdürülebilir başarının yakalanabilmesi için
kurucu aile üyelerinin şirketin yönetimini alt kuşağa ve profesyonellere zamanında devretmesi önem
arz etmektedir. 7’den 84’e aile üyelerinin bulunduğu bu çalıştayın öncelikle bölgemiz ardından tüm
ülkemiz için etkili ve verimli sonuçlar üreteceğine inanıyorum” dedi.
“Aile işletmeleri ekonominin dinamosu konumunda”
GOSB Teknopark’ın çalıştaylar serisine istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirten Yıldız Teknik
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin, “Aile işletmeleri
ekonominin dinamosu konumunda çünkü büyük çoğunluğu KOBİ’lerden oluşuyor. Hem dünyada hem
de Türkiye’de yüzde 90’nın üzerinde aile şirketi bulunuyor. Şirketlerin sürdürülebilirliği, gelecek
kuşaklara aktarılması, planlı bir şekilde büyümeleri son derece önemli. Bu çalıştayımızın da aile
şirketleri bağlamında bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Aile işletmelerinin kurumsallaşmasıyla
ilgili olarak spesifik anlamda alt başlıklarla ilgili bundan sonra da çok güzel çalıştayların yapılacağını
düşünüyorum. Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği açısından en riskli eşiklerden biri yönetimin kuşaklar
arasında geçişidir. Ülkemizde bir aile şirketinin ömrünün ortalama 25-30 yıl arasında değiştiği
düşünülürse doğru planlanmayan bir yönetim devrinin şirketin sürdürülebilirliği için hayati bir risk
olduğu söylenebilir. Yetki devrinin şirketi ileriye taşıyacak bir biçimde gerçekleşmesi, zamana
yayılarak yapılacak bir halefiyet planlaması, şirket ile aile ilişkilerini düzenleyen yazılı hale gelmiş

kurallar, şirketin kurumsallaşma aşamalarını önemli ölçüde tamamlamış olması gibi birçok faktöre
bağlıdır. Yönetimi devir alacak kuşağın organizasyon tarafından benimsenmesi, sahiplenilmesi,
kendilerini başarıları ile organizasyona kabul ettirmelerinin yanında, yönetimi devreden neslin
yönetimi devretmeye psikolojik olarak da hazır olması, yeni yönetime tam desteği ile mümkündür”
açıklamasını yaptı.

Kocaeli HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve hedefgazetesi.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.